دسته‌ها
انیمیشن پرزنتیشن

سوزی – Sozi

سوزی (Sozi) نرم افزاری برای پرزنتیشن زوم است.