دسته‌ها
ویدیو

یک روش ساده برای تبدیل به mp4

ساختار دستور ffmpeg برای تبدیل به mp4 به صورت زیر است. ffmpeg -i input.avi output.mp4