دسته‌ها
گرافیک رستر

کریتا – Krita

کریتا (Krita) نرم افزاری برای ایجاد و ویرایش گرافیک رستر است.