دسته‌ها
گرافیک وکتور

اینکسکِیپ – Inkscape

اینکسکِیپ (Inkscape) نرم افزاری برای ایجاد و ویرایش گرافیک وکتور است.