دسته‌ها
ویدیو

ffplay

دستور ffplay بخشی از بسته نرم افزاری FFmpeg است. این دستور برای پخش کردن یک فایل مالتی میدیا به کار می‌رود.

در محیط ترمینال دستور زیر را وارد کنید:

ffplay [options] [input]

بجای [input] نام فایل مورد نظر خود را بنویسید.

و بجای [options] آپشنهای مورد نظرتان را بنویسد. و یا می‌توانید از وارد کردن آن صرف نظر کنید.

به عنوان مثال:

برای نمایش فایل WALL-E.MKV که در پوشه Videos قرار دارد دستور زیر را وارد کنید:

ffplay Videos/WALL-E.MKV

کلیدهای میان بر:

 • q, ESC: خروج
 • f: نمایش تمام صفحه
 • m: قطع صدا
 • 0-9: حجم صدا
 • / *: افزایش و کاهش صدا
 • v: تعویض ویدیو
 • a: تعویض صدا
 • t: تعویض زیرنویس
 • c: تعویض برنامه
 • w: تعویض فیلتر
 • s: یک فریم به جلو
 • left/right: جلو یا عقب به مدت ۱۰ ثانیه
 • down/up: جلو یا عقب به مدت ۱ دقیقه
 • page down/page up: جلو یا عقب به مدت ۱۰ دقیقه یا یک chapter
 • right mouse click: به میزان درصد عرض فیلم جابجا می‌شود.
 • left mouse double-click: تمام صفحه

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.ffmpeg.org/ffplay.html مراجعه کنید.