دسته‌ها
ویدیو

یک روش ساده برای تبدیل به mp4

ساختار دستور ffmpeg برای تبدیل به mp4 به صورت زیر است. ffmpeg -i input.avi output.mp4

دسته‌ها
ویدیو

ffmpeg

دستور ffmpeg بخشی از بسته نرم افزاری FFmpeg است. این دستور برای تبدیل یا تغییر فرمت فایل مالتی میدیا به کار می‌رود.

دسته‌ها
ویدیو

ffplay

دستور ffplay بخشی از بسته نرم افزاری FFmpeg است. این دستور برای پخش کردن یک فایل مالتی میدیا به کار می‌رود.

دسته‌ها
ویدیو

ffprob

دستور ffprob بخشی از بسته نرم افزاری FFmpeg است. این دستور برای دیدن اطلاعات مربوط به فایل مالتی میدیا به کار می‌رود.