دسته‌ها
گرافیک وکتور

اینکسکِیپ – Inkscape

اینکسکِیپ (Inkscape) نرم افزاری برای ایجاد و ویرایش گرافیک وکتور است.

دسته‌ها
گرافیک رستر گرافیک وکتور

فایل‌های گرافیکی

فایل گرافیکی یک فایل کامپیوتری است که شامل یک تصویر یا عکس در قالب دیجیتال است. فایل‌های گرافیکی غالباً بزرگ هستند، بنابراین بیشتر به صورت فشرده، ذخیره می‌شوند.