دسته‌ها
گرافیک رستر

کریتا – Krita

کریتا (Krita) نرم افزاری برای ایجاد و ویرایش گرافیک رستر است.

دسته‌ها
گرافیک رستر گرافیک وکتور

فایل‌های گرافیکی

فایل گرافیکی یک فایل کامپیوتری است که شامل یک تصویر یا عکس در قالب دیجیتال است. فایل‌های گرافیکی غالباً بزرگ هستند، بنابراین بیشتر به صورت فشرده، ذخیره می‌شوند.