کامپیوتر

نسخ عثمان طه

در فونت‌های رایج عربی یا فارسی، مانند فونت‌های مایکروسافت، یا فونت لوتوس شرکت Linotype یا فونت‌های معروف دیگر، مشکلات فراوانی وجود دارد. برای حل این مشکل یک کارگروهی در مجمع ملک فهد برای چاپ قرآن کریم در عربستان سعودی، تشکیل شد. و حاصل تلاش این گروه پس از سالها ارائه چندین فونت پخته، قوی و …

فونت‌های استاندارد فارسی

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را به عنوان یکی از نهادهای‌ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز کرد و توانست در طول این مدت، به کمک اختیارات تفویض شده و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی، بسیاری از پروژ‌ه‌های حیاتی کشور را در حوزه ICT آغاز و به ثمر برساند.