دسته‌ها
صدا

اُداسیتی – Audacity

اُداسیتی (Audacity) نرم افزاری برای ویرایش فایل‌های صوتی است. کلمه اُداسیتی به معنای ریسک پذیری است.

دسته‌ها
صدا

فایل های صوتی

مقدمه ای در باب فایل های صوتی صدا نوسانات فشار هواست.