دسته‌ها
انیمیشن پرزنتیشن

سوزی – Sozi

سوزی (Sozi) نرم افزاری برای پرزنتیشن زوم است.

دسته‌ها
گرافیک وکتور

اینکسکِیپ – Inkscape

اینکسکِیپ (Inkscape) نرم افزاری برای ایجاد و ویرایش گرافیک وکتور است.

دسته‌ها
گرافیک رستر

کریتا – Krita

کریتا (Krita) نرم افزاری برای ایجاد و ویرایش گرافیک رستر است.

دسته‌ها
گرافیک رستر گرافیک وکتور

فایل‌های گرافیکی

فایل گرافیکی یک فایل کامپیوتری است که شامل یک تصویر یا عکس در قالب دیجیتال است. فایل‌های گرافیکی غالباً بزرگ هستند، بنابراین بیشتر به صورت فشرده، ذخیره می‌شوند.

دسته‌ها
ویدیو

کِی دِنلایو – Kdenlive

کِی‌دِنلایو (Kdenlive) نرم افزاری برای ویرایش فایل‌های ویدیویی است.