دسته‌ها
هنرهای دیجیتال

تدوین فیلم با بلندر – بخش ۱

یکی از قابلیت های بلندر تدوین حرفه‌ای فیلم است. در این بخش تنظیمات اولیه بلندر را یاد می‌گیرید.